Условия за ползване

Добре дошли в hairofistanbul.com!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Hair of Istanbul, намиращ се на адрес https://www.hairofistanbul.com.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате hairofistanbul.com, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Забележка за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнасят за вас, личния дневник на този уебсайт и в съответствие с правилата и условията на компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и предмет на преобладаващото законодателство на Холандия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. С достъпа до hairofistanbul.com вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Hair of Istanbul.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Hair of Istanbul и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на hairofistanbul.com. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от hairofistanbul.com за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Не трябва:

 • Публикувайте отново материал от hairofistanbul.com

 • Продавайте, давайте под наем или сублицензирайте материали от hairofistanbul.com

 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от hairofistanbul.com

 • Преразпределяне на съдържание от hairofistanbul.com

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Hair of Istanbul не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Hair of Istanbul, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Hair of Istanbul не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт.

Hair of Istanbul си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

 • Коментариите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

 • Коментариите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността

 • Коментариите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Hair of Istanbul неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми и формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствоагенции за отводни органи;

 • Търсачки;

 • Новинарски организации;

 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да се свързват към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други регистрирани бизнеси; и

 • Акредитирани фирми за цялата система, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за свързване от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;

 • сайтове на общността на dot.com;

 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

 • разпространители на онлайн директории;

 • интернет портали;

 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и

 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятни за себе си или за нашите акредитирани фирми; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Hair of Istanbul; и (d) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (c) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Hair of Istanbul. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да поставят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или

 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или

 • Чрез използване на каквото и да е друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде разрешено използването на логото на Hair of Istanbul или други произведения на изкуството за свързване без лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържание

Няма да носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и правилата за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме исканията до remoпет връзки, но ние не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите в уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

 • ограничете или изключете нашата или ваша отговорност за смърт или телесна повреда;

 • ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;

 • да ограничим нашите или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или

 • изключете всякакви наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.